Werkwijze | Behandelmethoden

Zowel in de basis ggz als de gespecialiseerde ggz is het uitgangspunt van behandeling gebaseerd op principes vanuit de cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij sluiten we aan bij de huidige kwaliteitsstandaarden voor de GGZ (ggzstandaarden).

In de basis GGZ staat een klachtgerichte aanpak voorop, waarbij veelal met relevante modules gewerkt wordt volgens de huidige kwaliteitsstandaarden.
In de gespecialiseerde GGZ betreft het complexere problematiek waarvoor een intensievere behandeling nodig is. De psychotherapie richt zich dan meer op de dieperliggende persoonlijkheidsproblematiek die ten grondslag ligt aan het voortbestaan van psychische klachten.

De kwaliteitsstandaarden die wij veel gebruiken bij de behandeling: (www.ggzstandaarden.nl)
– kwaliteitsstandaard depressieve stoornissen
– kwaliteitsstandaard angstklachten en angststoornissen
Heldere informatie over deze behandelingen kunt u ook vinden op www.thuisarts.nl

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Met CGT bekijken we welke invloed gedachten (cognities) en gedrag hebben op het bestaan en in stand houden van de aanwezige klachten. De behandeling zal zich richten op het veranderen van de gedachten en gedragspatronen zodat verbetering en herstel kan optreden. Hierbij wordt een actieve houding van cliënt verwacht vanwege het inzetten van huiswerkopdrachten en gedragsoefeningen. www.vgct.nl

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met complexe psychische problematiek, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Hierbij wordt de invloed van ervaringen uit de jeugd op gedragspatronen en dagelijkse leven  onderzocht. Zo wordt geleerd te voelen wat je behoeftes zijn en hoe er op een gezonde manier mee om te kunnen gaan. Niet alleen gedrag, maar ook gedachtes en gevoelens veranderen mee. www.schematherapie.nl

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
EMDR is een traumabehandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident). Heldere informatie over deze behandelmethode kunt u vinden op www.emdr.nl

E-Health
Ter ondersteuning van de face-to-face behandeling kan e-Health worden ingezet. Hiermee wordt bedoeld dat online modules kunnen worden aangeboden waarmee u thuis zelfstandig aan de slag kunt. Dit is altijd in overleg en afgestemd op uw wensen. Odos werkt met het online e-Healthplatform Therapieland.nl. Therapieland heeft een veelheid aan bruikbare modules, hier meestal ingezet voor extra psycho-educatie, leefstijl verbetering en modules die aansluiten bij de behandeldoelen. De behandelaar kan deze modules kosteloos activeren, waarna de cliënt toegang krijgt en zelfstandig de module kan volgen. Neemt niet weg dat de strategieën die zelfstandig geleerd zijn, ook besproken en verder benut worden in de face to face behandeling. Therapieland is zeer gebruiksvriendelijk en geeft heldere uitleg. Verder kan op een veilige manier online behandeling worden aangeboden via Therapieland.nl. Indien gewenst kan e-Health ook ingezet worden tijdens de wachttijd voor behandeling.

Daarnaast is er in toenemende mate aandacht voor de inzet van gratis beschikbare apps, met name gericht op gezonde leefstijl en ontspanning (zoals VGZ-mindfulness, te vinden op www.vgz.nl/mindfulllness-coach-app).

Nuttige tips waar u zelf mee aan de slag kunt:

lotgenotencontact

www.zelfhulpnetwerk.nl (Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant)

www.mindplatform.nl (Landelijk Platform Psychische Gezondheid)

www.adfstichting.nl (ADF stichting, angst dwang en fobie stichting)

overige bruikbare sites

www.minderdrinken.nl

www.113.nl