Kosten | Vergoedingen

Odos heeft als uitgangspunt dat psychische zorg toegankelijk moet blijven voor iedereen; namelijk betaalbare zorg in eigen regio. Daarom zijn er ook in 2024 contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Een lijst van deze verzekeraars vindt u bij kosten. Informeer vooraf zelf of uw verzekering een contract met ons heeft gesloten. In dat geval zal de declaratie door ons rechtstreeks bij uw verzekering worden ingediend.  

Er is sprake van verzekerde zorg als er voldaan wordt aan een officiële diagnose volgens de DSM-5 waarbij een aantal stoornissen zijn uitgesloten. Deze voorwaarden zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland.

Behandeling in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering als aan deze gestelde voorwaarden is voldaan. Houdt wel rekening met uw verplicht eigen risico dat in 2024 is vastgesteld op 385 euro, tenzij u voor een hoger eigen risico heeft gekozen in uw polis. (informatie vanuit de rijksoverheid over het verplichte eigen risico is te vinden op ikregelmijnzorggoed.nl )

Onderstaande tarieven worden maandelijks rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wij hanteren de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onze gecontracteerde tarieven variëren tussen de 80-96% van onderstaande NZa-tarieven.

Verzekerde zorg (NZa-tarieven 2023):
– diagnostiek 45 minuten: € 172.98
– diagnostiek 60 minuten: € 199.34
– diagnostiek 75 minuten: € 243.62 

– behandeling 45 minuten: € 147.95
– behandeling 60 minuten: € 176.30

korte contactmomenten op 1 dag wordt gebundeld als 1 consult: 
– behandelcontact vanaf 5 minuten: € 32.61 en vanaf 15 minuten: € 59.17

– schriftelijke informatieverstrekking (met uw toestemming) aan derden: € 98.85
– intercollegiaal overleg kort: € 23.58
– intercollegiaal overleg lang: € 71.88
– reistijd tot 25 minuten: € 32.61

Voor alle psychologische zorg die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt (onverzekerde zorg) ontvangt u rechtstreeks van ons een rekening. De kosten zijn € 115,- per consult van 45 minuten.