Problematiek |

Onze kennis en ervaring is gericht op diagnostiek en behandeling van volwassenen:

 • depressie
 • angst, paniek en fobie
 • dwang
 • onverklaarde lichamelijke klachten (vermoeidheid, pijnklachten)
 • acute en posttraumatische stress
 • werkgerelateerde problematiek (burn-out, overspannenheid)
 • partnerrelatieproblemen
 • levensfaseproblemen
 • verlieservaringen
 • eetproblemen

Afhankelijk van de ernst van de problematiek bepaalt de huisarts of het een kortdurende behandeling (basis GGZ) of een langer durende behandeling (gespecialiseerde GGZ) betreft.

Licht tot matig ernstige psychische aandoeningen kunnen kortdurend en klachtgericht behandeld worden binnen de basis GGZ. Bij meer complexe problematiek en daar waar dieperliggende aangeleerde patronen een rol spelen in het voorbestaan van de klachten zal gespecialiseerde GGZ meer geïndiceerd zijn.

Voor zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Wat behandelen we niet?

Het is goed om te weten dat in deze kleinschalige praktijk geen mogelijkheden zijn voor adequate behandeling van crisisgevoelige problematiek zoals:

 • Alcohol- of drugsafhankelijkheid

 • Psychotische stoornis

 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Als tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten te complex zijn, verwijzen we u door naar een aanbieder die u wel de juiste zorg kan bieden. 

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent? Neem gerust contact op om te overleggen.