Werkwijze | Intake

Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Voordat een behandeling kan starten is een intake nodig. Deze intake bestaat uit een tweetal gesprekken van 60 minuten waarin de problemen in kaart worden gebracht. Hierna volgt een diagnose en een behandeladvies. Indien nodig kan aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek worden uitgevoerd. Wanneer de behandeling in de praktijk plaatsvindt dan kan daarmee, na de intake, direct worden gestart. Indien behandeling elders toch beter kan plaatsvinden dan helpen we desgewenst bij de verwijzing.