Welkom |

Odos is sinds 2003 een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk voor mensen die psychische problemen ervaren waarvoor deskundig advies en behandeling nodig is. 

Op deze site vindt u meer informatie over o.a. de praktijk, behandelaanbod, aanmelding en kosten.

Odos is het Griekse woord voor ‘weg’. In de Griekse literatuur wordt dit woord ook gebruikt in de betekenis van ‘levenspad’. Het logo is in abstracte vorm een mensbeeld. Hiermee willen we onze menselijke benadering van ons werken tot uitdrukking brengen. Deze figuur kan ook gezien worden als een weg die zich splitst. Hiermee geven wij aan dat op een bepaald moment de eigen levensweg veranderd kan worden als dat nodig is.