Kosten |

Odos biedt zowel zowel generalistische basis ggz behandeling (GBGGZ) als gespecialiseerde ggz behandeling (SGGZ).

Deze vrijgevestigde praktijk heeft als uitgangspunt dat psychische zorg toegankelijk moet blijven voor iedereen; namelijk betaalbare zorg in eigen regio. Daarom zijn er ook in 2022 contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Informeer vooraf bij uw verzekering of er een contract is met ons. In dat geval zal de declaratie door ons rechtstreeks bij uw verzekering worden ingediend. In alle andere gevallen ontvangt u van ons de nota van de behandeling en dient u zelf zorg te dragen voor de betaling.

Voorwaarde voor vergoeding is in ieder geval een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist.

Momenteel hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ: CZ (CZ direct/Just), OHRA, Nationale Nederlanden
  • Menzis: Menzis (Hema), AnderZorg
  • Achmea: Zilveren Kruis (Ziezo/ProLife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar
  • VGZ: VGZ (Bewuzt/IZZ/Besured/Promovendum/National Academic), Univé (Zekur), IZA,    UMC (Zorgzaam)
  • ONVZ: ONVZ (VvAA/PNOzorg/Jaaah)
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid (AZVZ)
  • DSW: DSW (InTwente), Stad Holland
  • ASR: ASR (De Amersfoortse/Ditzo)
  • ENO: Salland (ZorgDirect/HollandZorg)
  • Caresq: Aon, IptiQ, Eucare (Avitea)

Invoering van het zorgprestatiemodel

Per 2022 heeft de overheid een nieuwe bekostiging van GGZ zorg vastgesteld. Dit betekent kortgezegd, dat in tegenstelling tot voorgaande jaren een behandeling niet achteraf als gehele traject wordt vergoed, maar dat vanaf 2022 de behandeling zal bestaan uit losse onderdelen (zorgprestaties) die maandelijks worden gedeclareerd. Deze prestaties worden bij de declaratie vermeld. Het zal naast enkele diagnostiekconsulten vooral bestaan uit behandelconsulten. De duur van het consult wordt bepaald door de vooraf gemaakte afspraak. Indien een consult 15 minuten afwijkt wordt dit aangepast. Verdere uitleg over het zorgprestatiemodel is te vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Omdat de landelijke systemen voor declareren volgens het nieuwe zorgprestatiemodel nog niet volledig werkzaam zijn, verwachten we vanaf mei 2022 de declaraties te kunnen indienen.