Werkwijze | Behandeling kinderen / jeugdigen

Momenteel hebben we geen contracten afgesloten met de gemeente waardoor de behandeling van kinderen/jeugdigen in deze praktijk is komen te vervallen.